Omgevingsvergunning afhandeling

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen, voor: Schoolstraat 2 te Kilder, 7035 AR; voor brandveilig gebruik van dagverblijf voor kinderopvang (BSO)

De stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op de locatie ’s-Heerenberg. Rechtsmiddel: zienswijze

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op de website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven