Overig afhandeling

 • -

  Schoolstraat 15 te Didam, 6942 AJ; het afgeven van een beschikking voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het onderwerp geluid (verzonden 14 juni 2022) (milieu)

   

 • -

  Schoolstraat 18 te Didam, 6942 AJ; het afgeven van een beschikking voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het onderwerp geluid (verzonden 14 juni 2022) (milieu)

De ontwerpbesluiten hebben voor een periode van 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen bij ons binnengekomen. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzagetermijn: 6 weken

Rechtsmiddel beroep: instellen bij de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030 te 6800 EM Arnhem.

 • -

  Kerkplein Wehlseweg/Kloosterstraat Loil, 6941; het verlenen van een evenementenvergunning voor Sfeermarkt Loil: 25 juni 2022 van 19.30 tot 00.30 uur 26 juni 2022 van 11.00 tot 18.00 uur (verzonden 16-06-2022)

   

 • -

  Start/finish Restaurant Forest, Drieheuvelenweg Lengel, 7044 AA; het verlenen van een evenementenvergunning voor European Company Sport Games. Datum: 23 juni 2022 van 07.00 tot 15.00 uur (tijdrit) en 24 juni 2022 van 07.00 tot 18.00 uur (wegwedstrijd) (verzonden 17-06-2022)

Afsluiting: De volgende wegen worden afgesloten op:

Route tijdrit 23 juni 2022 08.00 tot 14.00 uur

Start Drieheuvelenweg; Lengelseweg; Oude Tramweg; Oude Doetinchemseweg; fietspad Terborgseweg; Burg. Breemenweg; Hartjensstraat; Zeddamseweg; Mengelenbergseweg; Korensingel; finish Drieheuveleweg

Route wegwedstrijd 24 juni 2022 09.00 tot 16.00 uur

Start Drieheuvelenweg; Lengelseweg; Zeddamseweg; Mengelenbergseweg; Korensingel; Finish Drieheuvelenweg

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Op de pagina ‘Bezwaarmaken’ op de website van de gemeente www.montferland.info kunt u digitaal uw bezwaarschrift indienen. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen.

Naar boven