Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Ketelweg 30

Kennisgeving verlenging beslistermijn ingediende aanvraag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag de beslistermijn hebben verlengd:

Kenmerk: 2637199

Datum verlenging: De beslistermijn is verlengd van 16 juni 2022 naar 28 juli 2022

Voor: het realiseren van een uitbreiding van de bestaande bedrijfshal en het vernieuwen van de bestaande gevels

Locatie: Ketelweg 30

Datum besluit: 15 juni 2022

Naar boven