Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd Lisdreef 49

Kennisgeving verlenging beslistermijn ingediende aanvraag

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag de beslistermijn hebben verlengd:

Kenmerk: 2637766

Datum verlenging: De beslistermijn is verlengd van 26 juni 2022 naar 7 augustus 2022

Voor: het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

Locatie: Lisdreef 49

Datum besluit: 15 juni 2022

Naar boven