Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kortenhoefsedijk 122 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 16 juni 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Kortenhoefsedijk 122 te Kortenhoef te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.71778).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven