Vergunning verleend - evenementenvergunning - Dag van Lindenholt 18 en 19 juni 2022 - Park de Omloop te Nijmegen

Gepubliceerd op: 21-06-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Park de Omloop)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.088836

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 11-04-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 17-06-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 29-07-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 17 juni 2022 tot en met 29 juli 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven