VTH-beleid gemeente Goeree-Overflakkee 2022-2025

 

Intitulé

 

VTH-beleid gemeente Goeree-Overflakkee 2022-2025

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

Overwegende dat,

 

 • -

  de gemeente Goeree-Overflakkee streeft naar een prettige, duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

 • -

  toezicht en handhaving instrumenten zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te vergroten, te waarborgen en waar nodig te herstellen.

 • -

  transparantie en heldere afspraken centraal staan in het VTH-beleidsplan.

gelet op ;

 

 • -

  artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht

   

b e s l u i t e n :

 

 • -

  vast te stellen het VTH-beleid gemeente Goeree-Overflakkee 2022-2025.

Artikel 1  

 

Aldus vastgesteld op 31 mei 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

secretaris, burgemeester,

 

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Naar boven