Verleende evenementenvergunning Burgemeester Boekhovenpark te Nieuwe Pekela.

De burgemeester van de gemeente Pekela maakt bekend dat hij de volgende evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft verleend. De vergunning staat geregistreerd onder zaaknummer 2022-005956.

Datum: 2 juli 2022 van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Omschrijving: Rock-On Outdoor Festival (muziekevenement).

Locatie: In het Burgemeester Boekhovenpark te Nieuwe Pekela.

 

Bezwaarschrift:

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 20000, 9665 ZM te Oude Pekela. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Naar boven