Aanvraag vergunning voor het uitbouwen aan de achterzijde van de woning en het wijzigen van de voor- en zijgevels aan Nico Bergsteijnweg 5 te Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Nico Bergsteijnweg 5, 3931 CA, het uitbouwen aan de achterzijde van de woning en het wijzigen van de voor- en zijgevels, Z.337244.

De aanvraag/melding, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Naar boven