Kennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning Schutteheiweg 15, 6343 AG Klimmen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Schutteheiweg 15, 6343AG Klimmen: verbouwen van buitenberging naar bed & breakfast (ontvangen 8 mei 2022, zaaknummer 2022-024123).

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

 

Naar boven