Kennisgeving besluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van meubelstoffeerderij naar tattooshop en het plaatsen van gevelreclame, Groen-blauwlaan 35, 2718GP Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 17 juni 2022 een besluit verzonden op de aanvraag met zaaknummer 2021-004425 voor het wijzigen van het gebruik van meubelstoffeerderij naar tattooshop en het plaatsen van gevelreclame op locatie Groen-blauwlaan 35, 2718GP Zoetermeer. De vergunning is verleend.

Bezwaar maken?

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. afdeling VVH

Postbus 152700 AA Zoetermeer

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

U kunt alleen een verzoek indienen als u:

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening

Naar boven