Agenda voor de vergadering van de stadsbouwmeester op 23 juni 2022

Op het moment van publiceren van deze agenda kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. In spoedeisende gevallen kan de stadsbouwmeester namelijk besluiten in de openbare vergadering onderwerpen te behandelen die niet op de agenda zijn vermeld.

 

De vergadering zal plaatsvinden in het vergadercentrum van het stadhuis. Belangstellenden kunnen via de mail welstandinfo@zoetermeer.nl aangeven om deel te nemen aan de vergadering. Graag met vermelding van het bouwinitiatief. Belanghebbenden die in deze mail daartoe de wens kenbaar maken, kunnen kort het woord voeren over het bouwinitiatief dat op de agenda staat.

 

De agenda van de stadsbouwmeester van de gemeente Zoetermeer kunt u vinden op Agenda's en verslagen stadsbouwmeester | Gemeente Zoetermeer

Naar boven