Kennisgeving termijnverlenging aanvraag om omgevingsvergunning Steinweg 9, 6367 GM Voerendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Steinweg 9, 6367GM Voerendaal: bouwen van een woning (ontvangen 8 april 2022, zaaknummer 2022-018702).

Bezwaar

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen het verlengen van de beslistermijn geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling van de gemeente Voerendaal via telefoonnr. 045-5753399.

 

Naar boven