Kennisgeving besluit op evenementenvergunning

De gemeente heeft op 16 juni 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001231 voor een straatbarbeque op locatie Beekstraat 47, 8081EB Elburg. De vergunning is verleend.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan bezwaar ingediend worden. Voor de procedure verwijzen wij u naar onze website.

Naar boven