Gemeente Stichtse Vecht - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Laan van Zuilenveld 56 Oud Zuilen - Carport

Datum ontvangst: 14 juni 2022

Zaaknummer: 2022-001444

Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Dan kunt u eventueel tegen het besluit bezwaar maken.

Procedure

Bij de voorbereiding van het besluit wordt de reguliere procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. De eventuele verlenging van de beslistermijn en het uiteindelijke besluit op de aanvraag worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Vanaf het moment van verzending van het besluit heeft u zes weken om bezwaar te maken.

Inzien

U kunt de aanvraag inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook het besluit op de aanvraag kunt u na de bekendmaking in het Gemeenteblad inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Voor het inzien van de aanvraag en voor inzien van het eventuele besluit moet u eerst een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of via telefoonummer 14 0346.

 

Naar boven