Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het plaatsen dam en duiker op het perceel Grosthuizen 28 ( Achter), 1633EL Avenhorn

Op 16 juni 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen dam en duiker op het perceel Grosthuizen 28 ( achter)1633EL Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001478. De aanvraag betreft:

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven