Verlengde beslistermijn voor het vervangen van een bestaande zoutsilo aan Industrieweg 14 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 19-01-2022

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

    • 13-01-2022, Industrieweg 14, Harlingen, het vervangen van bestaande zoutsilo.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven