Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bedrijvencentrum aan Curiestraat, Perceel F 1974 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 19-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 19-01-2022, Curiestraat, Perceel F 1974, Harlingen, het realiseren van een bedrijvencentrum.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven