Realiseren complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers, met maximaal 434 verblijfseenheden, aan de Bossenburghweg in Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Realiseren complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers, met maximaal 434 verblijfseenheden, aan de Bossenburghweg in Vlissingen (31-05-2022).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven