Complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers Baskensburg te Vlissingen. Betreft een bouwcomplex bestaande uit 3 bouwvleugels, waarin studio’s zijn ondergebracht bestemd voor 350 werknemers, verdeeld over 334 stuks 1-persoons studio’s en 8 stuks 2-persoons studio’s.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers Baskensburg te Vlissingen. Betreft een bouwcomplex bestaande uit 3 bouwvleugels, waarin studio’s zijn ondergebracht bestemd voor 350 werknemers, verdeeld over 334 stuks 1-persoons studio’s en 8 stuks 2-persoons studio’s (31-05-2022).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven