Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de stallen aan Alde Leane 14 te Wijnaldum

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 19-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 17-01-2022, Alde Leane 14, Wijnaldum, het uitbreiden van de stallen;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven