Gemeente Koggenland - meldingen Wet milieubeheer - plaatsen van een stookinstallatie -Schrepel 7, De Goorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Vermeer B.V., Schrepel 7 (1648GC) in De Goorn, het plaatsen van een stookinstallatie;

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Naar boven