Gemeente Koggenland - meldingen Wet milieubeheer - tijdelijk plaatsen van een Bokashi hoop - Geveland 6, Obdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Bokashi BV, Geveland 6 (1713GD) in Obdam, het tijdelijk plaatsen van een Bokashi hoop. De Bokashi-hoop is max 600m² met afmetingen 30x10x2m en wordt geplaatst voor een maximale duur van drie maanden;

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Naar boven