Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Lanen 26 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 19-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 17-01-2022, Lanen 26, Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven