Verlengingsbesluit, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Laan van KVL 17 Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Laan van KVL 17 Oisterwijk, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Zaaknummer 133662, ingekomen op 15-04-2022 (Activiteit; Bouwen) .

Naar boven