Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw aan de woning aan De Rietgans 6 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 19-01-2022

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 14-01-2022, De Rietgans 6, Harlingen, het realiseren van een aanbouw aan de woning;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven