Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure, het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw, Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk

 

Zaaknummer125925

 

Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk, het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw. Zaaknummer 125925. Ingekomen 22-12-2021. (Activiteit; Bouwen; Strijdig gebruik bestemmingsplan).

 

Het college van Oisterwijk is van plan om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hiervoor is een ontwerpbeschikking opgesteld.

 

Ter inzage

De aanvraag omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking liggen vanaf 24 juni 2022 6 weken ter inzage.

Let op: wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning via e-mail aanvragen. U mailt hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl. Geef daarbij de volgende gegevens door: naam van de omgevingsvergunning, het dossiernummer, de omschrijving en eventueel een adres.

Zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan schriftelijk t.a.v. de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk of via e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. Vermeld bij het indienen van de zienswijze altijd het zaaknummer.

 

 

Naar boven