Geaccepteerde sloopmelding - Molenbossen 233 te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat de volgende sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit 2012 is ontvangen en afgerond:

 

Molenbossen 233 te Venlo

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen

Afrondingsbrief verzonden op 16 juni 2022

Kenmerk 2022-0993

 

Inzage

Voor het opvragen van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar https://formulier.venlo.nl/inzien-bekendmakingen/formulier. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd. Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar/beroep

Tegen deze geaccepteerde meldingen staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven