Besluit omgevingsvergunning Moleneind 2a te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie van zes recreatie-appartementen met kantoor en opslag aan het Moleneind 2a te Kortenhoef.

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage

De besluiten liggen met ingang van 23 juni 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Moleneind 2a te Kortenhoef. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.OV01Mlneind2A2022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u tegen het besluit omgevingsvergunning beroep in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

 

Naar boven