Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Meirseweg 40 in Zundert

Op 14 december 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Meirseweg 40 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-006984

De melding betreft het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-006984 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven