Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vernieuwen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, President Steynstraat 24 7413CN Deventer, [DVT00B11882] Deventer B 11882 

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00005593

Verzenddatum besluit: 15-06-2022

Locatie: President Steynstraat 24 7413CN Deventer, [DVT00B11882] Deventer B 11882 

Projectomschrijving: het vernieuwen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven