Gemeente Molenlanden, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Lekdijk 47 te Nieuw-Lekkerland, zaaknummer 1136042

Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het vervangen van de werktuigenberging.

Locatie: Lekdijk 47 te Nieuw-Lekkerland

Nieuwe uiterste beslisdatum: 13 juni 2022

Dit besluit en de nadere motivering kunnen op afspraak worden ingezien. Hiervoor, en voor nadere informatie, dient vooraf contact te worden opgenomen met vakteam Bouw- en Woningtoezicht, telefoonnummer: 088 75 15 000.

 

Naar boven