Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vervangen van de markies met reclame uiting, Smedenstraat 28 7411RD Deventer, [DVT00E07367] Deventer E 7367

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00003602

Verzenddatum besluit: 15-06-2022

Locatie: Smedenstraat 28 7411RD Deventer, [DVT00E07367] Deventer E 7367

Projectomschrijving: het vervangen van de markies met reclame uiting

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven