Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van 5 studio's en een dakterras, T.G. Gibsonstraat 1 7411RN Deventer, [DVT00E10002] Deventer E 10002

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00003341

Uiterlijke besluitdatum: 02-08-2022

Locatie: T.G. Gibsonstraat 1 7411RN Deventer,  [DVT00E10002] Deventer E 10002

Projectomschrijving: het realiseren van 5 studio's en een dakterras

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Naar boven