Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 12 Eiken en 1 Populier, [DPV00B02376] Diepenveen B 2376, project Steenbrugge (vervolg) perceel sectie B nr. 2376, sectie B nr. 1623 en sectie B nr. 2095

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00006049

Ingekomen: 10-06-2022

Locatie: [DPV00B02376] Diepenveen B 2376, project Steenbrugge (vervolg) perceel sectie B nr. 2376, sectie B nr. 1623 en sectie B nr. 2095

Projectomschrijving: het kappen van 12 Eiken en 1 Populier t.b.v. project Steenbrugge (vervolg)

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven