Aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van een groot onderhoud aan 12 woningen, Lijsterbesstraat 5 en 7, 7431CV Diepenveen, Meidoornstraat 15 t/m 27, 7431CT Diepenveen, [DPV00A07857] Diepenveen A 7857, [DPV00A08042] Diepenveen A 8042

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00006112

Ingekomen: 10-06-2022

Locatie: [DPV00A07857] Diepenveen A 7857, [DPV00A08042] Diepenveen A 8042, Lijsterbesstraat 5 en 7 (oneven), 7431CV Diepenveen en Meidoornstraat 13 t/m 27, 7431CT (oneven) Diepenveen

Projectomschrijving: het uitvoeren van een groot onderhoud aan 12 woningen

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven