Kennisgeving ontvangst melding AIM op locatie Oekelsebaan 47 in Zundert

Op 7 januari 2022 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Oekelsebaan 47 in Zundert. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z22-000192

De melding betreft diverse interne wijzigingen.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z22-000192 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven