Aanvraag evenementenvergunning, Bathmen (186347-2022)

De burgemeester en wethouders van Deventer hebben op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening een aanvraag van Stichting tot Behoud van de Bathmense Kermis ontvangen voor het evenement Bathmense Kermis plaatsvindend van 24 september 2022 t/m 26 september 2022 in en rondom het centrum van Bathmen.

De aanvraag ligt van 17 juni 2022 t/m 1 juli 2022 ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

Eén ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester en wethouders van Deventer, t.a.v. afdeling Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 140570.

Naar boven