Aanvraag omgevingsvergunning, het herbouwen van een bijgebouw, Butersdijk 23 7434RG Lettele, [DPV00K00849] Diepenveen K 849 

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00006097

Ingekomen: 10-06-2022

Locatie: Butersdijk 23 7434RG Lettele, [DPV00K00849] Diepenveen K 849

Projectomschrijving: het herbouwen van een bijgebouw

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven