Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van zes theatervoorstellingen op de Dijk in Beuningen

De burgemeester van Beuningen heeft op 14 juni 2022 een evenementenvergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Beuningen voor een zestal theatervoorstellingen van “Het Steenovenvolk” namens Stichting Over en Weer op 23, 24, 25 en 30 juni en op 1 en 2 juli 2022 van 19:00 tot uiterlijk 22:00 uur in de uiterwaarden op de Dijk te Beuningen. Het advies is om eerst telefonisch contact met de gemeente op te nemen als u vragen heeft. Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen het genomen besluit.

 

Beuningen, 14 juni 2022

Naar boven