Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een brug, [DPV00E03036] Diepenveen E 3036, Bathmenseweg, Deventer (Immer Weiterbrug)

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00006082

Ingekomen: 10-06-2022

Locatie: [DPV00E03036] Diepenveen E 3036, Bathmenseweg, Deventer (Immer Weiterbrug)

Projectomschrijving: het vervangen van een brug

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.

Naar boven