Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een carport, Frieswijkerweg 4E 7433RB Schalkhaar, [DPV00D03660] Diepenveen D 3660, (deze vergunning vervangt de weigering d.d. 31-05-2022)

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00004894

Verzenddatum besluit: 14-06-2022

Locatie: Frieswijkerweg 4E 7433RB Schalkhaar, [DPV00D03660] Diepenveen D 3660

Projectomschrijving: het bouwen van een carport

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven