Vervangingsregeling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op het bepaalde in artikel 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T

de navolgende vervangingsregeling college vast te stellen:

  • Bij verhindering of ontstentenis van wethouder A.P.M.A. Schouw wordt deze vervangen door wethouder G.J.A.M. de Weert;

  • Bij verhindering of ontstentenis van wethouder G.J.A.M. de Weert wordt deze vervangen door wethouder M.J. Verwijmeren;

  • Bij verhindering of ontstentenis van wethouder M.J. Verwijmeren wordt deze vervangen door wethouder A.P.M.A. Schouw.

Etten-Leur, 31 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

Dhr. drs. C. Smits

gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries

burgemeester

Naar boven