Aanvraag omzettingsvergunning huisvesting, Spoorstraat 29 te Deventer (183102-2022)

College van burgemeester en wethouders van Deventer hebben op grond van artikel 1.2 van de Huisvestingsverordening Deventer een aanvraag ontvangen voor een omzetting van huisvesting plaatsvindend voor Spoorstraat 29 te Deventer.

 

De aanvraag ligt van 16 juni 2022 t/m 30 juni 2022 ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.

 

Eén ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester en wethouders van Deventer, t.a.v. afdeling Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 140570.

Naar boven