GEMEENTE MONTFERLAND PUBLICATIE ONTWERP-WEGENLEGGER

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montferland maken bekend dat zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger hebben opgemaakt. In deze wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom.

 

De ontwerp-wegenlegger ligt voor iedereen ter inzage van 20 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022 op het gemeentehuis van de gemeente Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam. Op maandagen en woensdagen van 9:00 tot 17:00 is er in deze periode bij de afdeling OW iemand aanwezig om een toelichting op de ontwerp-wegenlegger te geven. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 0316 – 291 391, email receptie@montferland.info.

 

Eventuele zienswijzen tegen de ontwerp-wegenlegger kunnen schriftelijk bij het college van B&W worden ingediend. De ingediende zienswijzen worden bij de ontwerp-wegenlegger voor iedereen ter inzage gelegd. Eveneens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze tegen de ontwerp-wegenlegger in te dienen. Deze zienswijze zal in een verslag worden opgenomen en bij het ontwerp ter inzage worden gelegd.

Didam, 14 juni 2022

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Naar boven