Aanwijzingsbesluit locaties ondergrondse containers

 

Burgemeester en wethouders van Leudal,

Gelet op:

het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;

het bepaalde in artikel 3.10.2.8, eerste lid Algemene verordening gemeente Leudal en artikel 3.1.5 onder B sub b van de Uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal zoals vastgesteld op 14 december 2021;

Overwegende dat:

in Bijlage 5 van de Uitvoeringsregels de hoogbouwlocaties zijn vermeld waarvoor als inzamelvoorziening voor restafval alsmede groente- fruit- en tuinafval een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen;

dat ter nadere concretisering van de in Bijlage 5 van de Uitvoeringsregels Algemene verordening gemeente Leudal vermelde boven- en ondergrondse verzamelcontainers het noodzakelijk is de exacte locaties voor de plaatsing van deze verzamelcontainers aan te wijzen;

dat de locatiekeuze met het oog op het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen, op zorgvuldige wijze is gedaan en hierbij de volgende criteria zijn gehanteerd:

• de ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen e.d. op de locatie);

• het al dan niet weghalen van bomen of parkeerplaatsen;

• loopafstanden voor de bewoners van appartementencomplexen;

• de zichtbaarheid van de locatie (in verband met veiligheid en controle);

• de afstand ten opzichte van een tuin of erf in verband met overlast;

• bereikbaarheid voor de vuilniswagen;

• gebruik maken van de bestaande locaties en systemen;

• de aanwezigheid van (ondergrondse) containers voor andere afvalstromen;

• de verkeersveiligheid;

• verdeling van ondergrondse containers over de kernen.

BESLUIT

 

 

De volgende locaties aan te wijzen als locaties voor het plaatsen van een ondergrondse verzamelcontainer en gft-zuil:

 • 1.

  St. Janshof te Baexem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 2.

  Tramweg te Baexem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 3.

  Dorpstraat/Noenever te Buggenum, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 3A.

  Dorpstraat te Buggenum, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 4.

  Niestraat te Ell, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 5.

  Schoolstraat te Grathem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 5A.

  Sportlaan te Grathem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 6.

  De Lingst te Haelen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 7.

  De Horst te Haelen, aangegeven op onderstaande situatietekening

  Situatietekening

 • 8.

  Schepenbank/Burgemeester van de Broekstraat te Haelen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 9.

  Bernardstraat te Haelen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 10.

  L Unionlaan te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 12

  Burg. Mertensstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 13

  Schuttersdreef te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 14

  Kloosterhof te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 15

  Sint Antoniusstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 16

  De Gaard te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 17

  Notaris Ruttenlaan te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 18

  Oude Meer te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 19

  Tuulshoek te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 20

  Danielshof te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 21

  Catherina Daemenstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 22

  Graaf van Loonlaan te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 23

  Stationstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 25

  Catherina Daemenstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 26

  Catherina Daemenstraat te Heythuysen, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 27

  Dorpstraat te Horn, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 28

  Dorpstraat te Horn, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 29

  Daalakkerserf te Horn, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 31

  Bruggerveld te Hunsel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 32

  Brigittahofje te Ittervoort, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 32 Extra

  Brigittastraat te Ittervoort, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 33

  Napoleonsweg te Neer, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 34

  Kerkplein te Neer, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 34

  Kwir te Neer, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 35

  Spuitjes te Neer, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 36

  Hanssum te Neer, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 37

  Molenstraat te Neeritter, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 38

  Wittesteegstraat te Neeritter, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 39

  Kerkstraat te Nunhem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 40

  Kruissingel te Roggel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 41

  Burg. Gubbelsstraat te Roggel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 42

  Kerkstraat te Roggel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 43

  Pastoor Hanraetsstraat te Roggel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 44

  Coppelweide te Roggel, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 45

  Isidoorstraat te Haler, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 46

  Pater van Donstraat te Heibloem, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 • 47

  Europastraat te Kelpen-Oler, aangegeven op onderstaande situatietekening:

  Situatietekening

 

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met Jan Dierx of Hen Van Roij, tel. (0475) 85 90 00 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • -

  de naam en het adres van de indiener(s)

 • -

  de datum van het bezwaarschrift

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

 • -

  de gronden van het bezwaar (motivering)

 • -

  de handtekening van de indiener(s)

   

Voorlopige voorziening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.’’

Aldus besloten op 19 januari 2022,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

mr. L.J. van der Linden

Afdelingshoofd Ruimte

Naar boven