Besluit intrekken beleidsregel eindtijd bij evenementen

De burgemeester van de gemeente Montferland,

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Montferland 2018;

 

Gelet op het op 10 maart 2009 vastgestelde beleid: beleidsregel eindtijd bij evenementen;

 

 

Besluit:

Artikel I

Het besluit: beleidsregel eindtijd bij evenementen, vastgesteld d.d. 10 maart 2009, in trekken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 18 mei 2022.

Didam, 17 mei 2022

De burgemeester van Montferland,

De burgemeester,

H. de Vries

Naar boven