Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van een rookkanaal, Striksteeg 3 7411KR Deventer, [DVT00E08752] Deventer E 8752.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00004121

Uiterlijke besluitdatum: 31-07-2022

Locatie: Striksteeg 3 7411KR Deventer, [DVT00E08752] Deventer E 8752.

Projectomschrijving: het aanbrengen van een rookkanaal

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Voor reguliere procedures geldt een beslistermijn van 8 weken; voor uitgebreide procedures is dat 26 weken. Burgemeester en wethouders kunnen deze termijnen één maal met ten hoogste 6 weken verlengen. Tegen een besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Naar boven