Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning van noodlokalen met nog eens 5 jaar te verlengen, Albert Cuypstraat 11 7412TN Deventer, [DVT00A06258] Deventer A 6258.

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2022-00004192

Verzenddatum besluit: 14-06-2022

Locatie: Albert Cuypstraat 11 7412TN Deventer, [DVT00A06258] Deventer A 6258.

Projectomschrijving: het verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning van noodlokalen met nog eens 5 jaar te verlengen

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.

Naar boven