Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rijksweg A1 14 in Holten

De gemeente heeft op 9 juni 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 1742-HZ_WABO-2211630 voor het plaatsen van een overkapping voor snelladers geschikt voor elektrische voertuigen en het kappen van bomen op de locatie Rijksweg A1 14 in Holten te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis bij de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak. De medewerkers van de balie Ruimte kunt u ook telefonisch bereiken op (0548) 854 837.

Naar boven